האנטראקציות היסודיות ושיטות נסיוניות בחלקיקים, סימטריות CP, C, P, T, סימטריות ( SU ( N , מודל הקוורקים, ספקטרוסקופיה של הדרונים, יחסי התפרקות, המודל הסטנדרטי של הכח האלקטרו-חלש, הכח החזק - QCD, בעיות איחוד הכוחות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118122 - תורת הקוונטים 3


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117013


מידע סמסטריאלי