נושאים באבולוציה של כוכבים, תנודות וסיבוב של כוכבים, הפיסיקה של ספיחה, זוגות קרובים של כוכבים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה


מידע סמסטריאלי