מערכת השמש וכוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. המשוואות הבסיסיות של מבנה כוכבים. התפתחות כוכבים ויצירת ננסים לבנים, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים. יצירת כוכבים מעננים מולקולאריים. שביל החלב וגלקסיות אחרות. מרכזי גלקסיות פעילים וחורים שחורים מסיביים. צבירי גלקסיות, מסה אפלה ומבנה היקום בסקלה גדולה. תיאורית המפץ הגדול וחידת האנרגיה האפלה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית ו- 115203 - פיסיקה קוונטית 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

116130


מידע סמסטריאלי