תופעות שונות במערכות קלאסיות מרובות חלקיקים. מכניקת הרצף ויחס האלסטיות של משוואות נאוויה-סטוקס, זרימות ואינטראקציה עם זרימות במספרי ריינולדס נמוכים. אינטראקציות בתמיסות וממשקים עם מתח פנים, הרטבה ואינטראקציות בין גופים קשיחים. דוגמאות לתופעות במערכות שונות (כגון, נוזלים קולואדים, ג'לים, פולימרים, גבישים נוזליים, ממברנות וחומרים גרנולריים).

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118129 - מכניקה סטטיסטית 2


מידע סמסטריאלי