תורות מיתרי-העל, קוונטיזציה וספקטרום של מיתרי-על, סימטריית-על, מרחבי קלבי-יאו, תורות גרביטציית-על, תורת המיתרים מעבר לתורת ההפרעות, תורת "אם".

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118101 - מבוא לתורת המיתרים א'


מידע סמסטריאלי