תהליכי קרינה: קרינת עצר, סינכרוטרון, קומפטון. אינטראקציה של חלקיקים באנרגיה גבוהה עם חומר. האצת חלקיקים. סילונים. קרינה קוסמית. מקורות קרינת -X בגלקסיה ומחוץ לגלקסיה. מקורות קרינת גמה ומקורות נויטרינים.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116104 116130


מידע סמסטריאלי