מבנה פסים מל"מים - קבוצת V - III. קירוב פונקצית המעטפת, מבנים קוואנטיים, מצבים קשורים של נושאי מטען. אקסיטונים. בליעה ופליטה אופטית. אפקטי שטרק, זימן, לנדאו. גז אלקטרוני דו מימדי, אינטראקציית אלקטרון-פונון. דפורמצית פרוליך, פיאזואלקטריות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

117018 - פיסיקה של מוליכים למחצה או 118138 - מצב מוצק למוסמכים


מקצועות ללא זיכוי נוסף

117089