מבנה ואוכלוסיות הכוכבים בגלקסיות. הדינמיקה של מערכות כוכבים. הדינמיקה של דיסקות והמבנה הספירלי. צבירי כוכבים. חומר בינכוכבי. ההתפתחות הכימית של גלקסיות. יצירת גלקסיות. גלקסיות פעילות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115203 - פיסיקה קוונטית 1 או 116354 - אסטרופיסיקה וקוסמולוגיה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

116130


מידע סמסטריאלי