משוואות השדה ומשוואות התנועה ביחסות כללית. עקרון הווריאציה. אנרגיה ותנע של שדה כבידה. מיון מרחבי איינשטיין. פתרונות משוואות השדה. קרינה גרביטציונית. קוסמולוגיה. התמוטטות גרביטציונית וחורים שחורים. תיאוריות כבידה אחרות.

פקולטה: פיזיקה
|תארים מתקדמים

מקצועות קדם

118130 - מבוא ליחסות כללית


מידע סמסטריאלי