תכונות של חבורה, תת חבורה, חבורת מנה, איזומורפיזם, הומומורפיזם, הצגות ודוגמאות פיסיקליות, מיון ההצגות, מכפלות ישירות, חבורות רציפות, חבורת הסיבובים, חבורות קריסטלוגרפיות, ( SU ( N , דיאגרמות YOUNG, אופרטורים טנזוריים, משפט WIGNER-ECKART ושימושים פיסיקליים, אלגברות LIE פשוטות, CARTAN SUBALGEBRA, שורשים ומשקלות, דיאגרמות DYNKIN. דוגמאות לשימושים פיסיקליים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(115203 - פיסיקה קוונטית 1 ו- 115204 - פיסיקה קוונטית 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

118124


מידע סמסטריאלי