דמויות ויצירתן באור קוהרנטי ולא-קוהרנטי. רזולוצית-על. אופטיקה של גבישים וחומרים בשדות חיצוניים בתווך מחזורי: מסננים וגבישים פוטוניים. גלבו וסיבים אופטיים. בעיית מדידת הפזה ופתרונה. פזת BERRY. תורת הקוהרנטיות: סינתטיזת באסטרונומיה, ספקטרוסקופיית FOURIER. אופטיקה קוונטית: פלוקטואציות וקורלציות, נסויים בפוטונים שזורים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114210 - אופטיקה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

118066 118131