אטומים דו-אלקטרוניים ורב אלקטרוניים, מולקולות, אטומים בשדה אלקטרו- מגנטי, פיזור, שעונים אטומיים, קירור בעזרת לייזר, מלכודות אלקטרו- אופטיות, קירור בעזרת אידוי, רזוננסי פשבך, עיבוי בוזה - אינשטיין, משוואת גרוס - פיטייאבסקי ובוגוליובוב דה-ז'אן, ספקטרום העירורים של בוגוליובוב , סוליטונים, מערבולות מקוונטות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115203 - פיסיקה קוונטית 1


מקצועות צמודים

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מידע סמסטריאלי