מסלול מחקר נסיוני במצב מוצק, החל מהכנת חומרים וכלה בחקר תכונותיהם בעזרת מגוון טכניקות נסיוניות. הכנת חומרים (גבישים, שכבות דקות), איפיון מבנה החומר, מיקרוסקופיה של פני שטח STM, AFM , מדידות תובלה חשמלית ומגנטית, מדידות אופטיות של תהליכים מהירים ( PSEC ), שיפור היחס אות לרעש, טכניקות ריק וטמפרטורות נמוכות ופיזור ניאוטרונים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116217 - פיסיקה של מצב מוצק