שיטות מדידה מגנטיות: מדידת מיגנוט, רזוננס גרעיני או אלקטרוני ופיזור נויטרונים. הקשר בין הגדלים הנמדדים במעבדה לפונקציות קורלציה הניתנות לחישוב תאורטי. הקשר בין שיטות מדידה חשמליות לפונקציות הקורלציה הרלוונטיות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116217 - פיסיקה של מצב מוצק


מידע סמסטריאלי