מבוא לעקרונות הבסיסיים של תורת המיתרים. אלקטרומגנטיות וכבידה עם מימדים נוספים קומפקטים. החלקיק היחסותי. מיתרים יחסותיים:פעולת נמבו-גוטו, משוואות התנועה,סימטריות וחוקי שימור, משתני חרוט האור. מיתרים קוונטים: המיתר הפתוח, המיתר הסגור. יריעות דיריכלה ומטענים, מיתרים וחורים שחורים, דואליות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מידע סמסטריאלי