מבוא לתא הביולוגי:מרכיבים,מבנה ודינמיקה. כוחות ביומולקולריים ואינטראקציות. שיטות ניסיוניות בביופיסיקה: מיקרוסקופיית אור ואלקטרונים, מדידת כוחות. ביומכניקה ויצירת כוחות בתא. שלד התא: מבנה,תכונות מכאניות ויצירת כוחות ע"י פלמור. מנועים מולקולרים:מודלים,התנהגות קולקטיבית,פעילות השריר. תנועת תאים, תנועת תאים המבוססת על פלמור.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

336550 - ביופיזיקה חישובית


מידע סמסטריאלי