שווי משקל קרינתי של האטמוספירה. תכונות תרמודינמיות, תנועה אנכית והסעת חום. יצירת עננים. משוואות התנועה הדינמיות. הקרוב הגיאוסטרופי. משוואת הרוח התרמית. גלים באטמוספירה,גלי גרויטציה, גלי הרים וגלי רוסבי. מקור וספקטרום הערבול באטמוספירה. נושאים בצירקולציה הכללית, שקעים, חזיתות וזרם הסילון. הסעת אנרגיה ותנע סיבובי.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116027 - פיסיקה של זורמים


מידע סמסטריאלי