מבוא לפיסיקה של זורמים: העקרונות העומדים בבסיס המצב הנוזלי ותופעות מעבר של חום, מסה ותנע. דינמיקה ומשוואות התנועה של נוזלים, חוקי שימור וגדלים אינוורינטים. אי יציבות והתפתחות תופעות הטורבולנציה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104191 - מכניקת הרצף 104210 - מכניקת הרצף 334009 - מכניקת זורמים ביולוגיים


מידע סמסטריאלי