ערוץ תקשורת קוונטי, דואליות בין ערוץ למצבים, העתקות חיוביות בהחלט, תיקון שגיאות (KNILL-LAFLAMME,STABILIZER,), אנטרופיה ותכונותיה, מצבי מצרר, וחישוב חד סטרי במצבי מצרר, המשפט האדיאבטי, חישוב אדיאבטי, מערכות פתוחות , קראוס, משואת לינדבלט, תיקוני שגיאות טופולוגים, TORIC CODE , הוכחות אבטחה, רשתות טנסוריות, מצבים טופולוגיים, מחלקות סיבוכיות קוונטיות QMA BQP תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. לבנות אלגוריתמים פשוטים לתיקון שגיאות במערכות קוונטיות. 3. להשתמש בארגז הכלים הסטנדרטי של תורת האינפורמציה הקוונטית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116031 - מבוא לאינפורמציה וחישוב קוונטים או 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית


מידע סמסטריאלי