קוונטיזציה שנייה, משוואת גרוס-פיטייאבסקי, סוליטונים, מערבולות,יטנגמ-ור מקוונטות, משוואות בוגוליובוב דה-ז'אן, ספקטרום העירורים של בוגוליובוב, חורים שחורים קוליים וקרינת הוקינג, פיזור, אטומים בשדה אלקטרו-מגנטי, שעונים אטומיים, קירור בעזרת לייזר, מלכודות מגנטו-אופטיות, מלכודות דיפוליות אופטיות, מלכודות מגנטיות, קירור בעזרת אידוי, מולקולות, רזוננסי פשבך, עיבוי בוזה-אינשטיין, אטומים דו-אלקטרוניים ורב אלקטרוניים. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לקרוא באופן ביקורתי ספרות עדכנית בנושא. 2. לתכנן ניסויים פשוטים באטומים קרים. 3. להבין את הניסויים שמדמים קרינת הוקינג בחורים שחורים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115203 - פיסיקה קוונטית 1


מקצועות צמודים

115204 - פיסיקה קוונטית 2