חזרה ורקע על יסודות המחשוב הקוונטי, מקורות וסוגי רעש במחשב קוונטי מציאותי, סימולציה ואפיון רעשים, מחשוב קוונטי מקורב, אלגוריתמים קוונטיים מקורבים, גישות ואלגוריתמים לתיקון שגיאות קוונטי, מחשוב קוונטי עמיד לשגיאות, חזון תיעוש המחשב הקוונטי. תוצאות למידה: בסיום הקורס הסטודנט יהיה מסוגל: 1. לתכנת את המחשבים הקוונטים של IBM. 2. להעריך השפעות רעש על מחשבים קוונטים.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

116031 - מבוא לאינפורמציה וחישוב קוונטים או 236990 - מבוא לעיבוד אינפורמציה קוונטית


מידע סמסטריאלי