הפיסיקה העומדת בבסיס תאים ביולוגיים, כוחות הבין-מולקולריים והביופיסיקה של אבני הבנין: חלבונים וקרומים. תופעות מעבר במערכות ביולוגיות, קינטיקה של אנזימים ויצירת תבניות מסודרות מאי הסדר המולקולרי. תהליכים חשמליים: מתעלות יונים לתאי עצב ורשתות עצביות.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

114036 - פיסיקה סטטיסטית ותרמית


מקצועות ללא זיכוי נוסף

56387


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

336550 - ביופיזיקה חישובית


מידע סמסטריאלי