הרצאות סמינריוניות ע"י הסטודנטים על פי מאמרים על תגליות ופריצות דרך שנתפרסמו לאחרונה בספרות המקצועית והסמי-פופולרית.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114204


מידע סמסטריאלי