סקירה קצרה של מאיצים ומונים. תכונות של גרעין. רדיואקטיביות. ריאקציות גרעיניות,מודלים גרעיניים. תכונות בסיסיות של קוורקים ולפטונים. סימטריות מרחב-זמן ופנימיות וחוקי שימור. פיזור לפטונים וקוורקים. קוורקים בהדרונים. כרומודינמיקה קוונטית. אינטראקציות חלשות והמודל הסטנדרטי. פיסיקת חלקיקים וקוסמולוגיה.

פקולטה: פיזיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

115204 - פיסיקה קוונטית 2


מקצועות ללא זיכוי נוסף

114214


מידע סמסטריאלי