מרחבי בנך, המרחב הצמוד, משפט BAIRE ומשפט ההעתקה הפתוחה, משפט אוורבך הלמה של ריס, משפט האן-בנך, רפלכסיביות, התכנסות חלשה, משפט הגרף הסגור. אפיון , ( K )C, משפט אלאוגלו, קריין-מילמן. מטריזביליות של טורולוגיות חלשות, אלגבראות בנך, ספקטרום, אידיאלים, חשבון הולומורפי, אלגברה (X)C אלגבראות בנך אבליות, העתקת גלפנד.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

104276 - מבוא לאנליזה פונקציונלית


מידע סמסטריאלי