דרישת קדם: ידיעה של הסתברות בסיסית ושל תורת המידה. 1. מרטינגלים בזמן בדיד ורציף. 2. תנועת בראון ותכונותיה, רציפות, אי-גזירות, התפלגות האפסים, חוק הלוגריתם האיטרטיבי, עקרון השיקוף. 3. תהליכים מרקוביים ויוצרים. ייצוג הסתברותי לפתרונות של משוואות דיפרנציאליות חלקיות. 4. אינטגרלים סטוכסטיים ומשוואות דפרנציאליות סטוכסטיות.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104165 - פונקציות ממשיות ו- 104222 - תורת ההסתברות)


מידע סמסטריאלי