1. מושגי התכנסות - התכנסות לפי הסתברות, התכנסות כמעט בכל מקום, התכנסות חלשה עבור מידות תת הסתברות ומידות הסתברות. 2. משפט שלושת הטורים של קולמוגורוב, חוקי המספרים הגדולים. יישומים. 3. שרשרות מרקוב. 4. תורה ארגודית.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104165 - פונקציות ממשיות ו- 104222 - תורת ההסתברות) או 106378 - תורת המידה


מידע סמסטריאלי