הגדרות ודוגמאות. אידיאלים והומומרפיזמים. אלגבראות פתירות ונילפוטנטיו ת. המשפט של אנגל. המשפטים של לי וקרטן. התבנית של קילינג. אלגבראות פשוטות למחצה. פרוק למרחבי שרשים. מערכות שרשים. מיון אלגבראות פשוטות מעל C.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(104016 - אלגברה 1/מורחב ו- 104134 - אלגברה מודרנית ח ו- 104279 - מבוא לחוגים ושדות) או (104172 - מבוא לחבורות ו- 104173 - אלגברה ליניארית ב' ו- 104279 - מבוא לחוגים ושדות)


מידע סמסטריאלי