משחקים דמויי-שחמט, משפט צרמלו, משחקי שני שחקנים סכום-אפס, משפט המינימקס. משחקים בצורה נורמלית, משפט נאש. משחקים בצורת פונקציה אופיינית, מושג הליבה, משפט שפלי-בונדרבה, הערך של שפלי. בעיות מיקוח, הפתרון של נאש.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות ללא זיכוי נוסף

94204 - מידע מבוזר וסוכנים רציונליים 96570 - תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 96575 - משחקים לא-שיתופיים 97317 - תורת המשחקים השיתופיים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

98753 - תורת המשחקים למנהלים: מכרזים


מידע סמסטריאלי