שיקופים וסיבובים במישור ובמרחב, חבורת התנועות הצפידות במישור ובמרחב (חבורת האיזומטריות האוקלידיות). מבנה החבורה האורתוגונלית O(3) והחבורה האוניטרית U(2). שדות וקטוריים על הספירה, יוצרים אינפיניטיסימליים, אופרטורי תקיפת הסיבוב, אלגברת לי, הלפלסיאן. פעולות של חבורות. חבורות איזומטריה. מבוא לגיאומטריה ספרית, מבוא לגיאומטריה היפרבולית, נושאים נוספים עפ"י בחירת המרצה.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104172 - מבוא לחבורות) או (104013 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ת' ו- 104158 - מבוא לחבורות) או (104022 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2מ' ו- 104172 - מבוא לחבורות) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104172 - מבוא לחבורות) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104134 - אלגברה מודרנית ח) או (104032 - חשבון אינפיניטסימלי 2מ' ו- 104158 - מבוא לחבורות) או (104134 - אלגברה מודרנית ח ו- 104281 - חשבון אינפי 2) או (104158 - מבוא לחבורות ו- 104281 - חשבון אינפי 2) או (104172 - מבוא לחבורות ו- 104281 - חשבון אינפי 2)


מידע סמסטריאלי