משוואות לינאריות וקוואזי-לינאריות מסדר ראשון - פתרון בעית התחלה באמצעות שיטת הקווים האופייניים. משוואת הגלים במקדמים קבועים, המשוואה הלא-הומגנית, הבעיה המעורבת, פתרון בעזרת טורי פוריה, קרקטריסטיקות עבור משוואות קוואזי-לינאריות בשני משתנים, מיון משוואות מסדר שני וצורות קנוניות, מוצגות היטב, משפט קושי-קובלבסקי (ללא הוכחה), הדוגמה של האנס לוי (ללא הוכחה), פונקציות הרמוניות: תכונת הממוצע ועיקרון המכסימום, פונקצית גרין, גרעין פואסון, פתרון בעית דיריכלה באמצעות שיטת PERRON, הפתרון היסודי של משוואת החום, בעית התחלה במרחב כולו, עיקרון המכסימום החלש, יחידות הפתרון החסום לבעית התחלה במרחב כולו, הבעיה המעורבת בפס אינסופי, משוואת הגלים במימד N: שיטת הממוצעים הספריים, הפתרון במימד 3, הפתרון במימד 2.

פקולטה: מתמטיקה
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104285 - משוואות דיפרנציאליות רגילות א' ו- 104295 - חשבון אינפיניטסימלי 3)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

104223 - מד"ח וטורי פוריה


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

104213 104216 104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' 104219 104220 104228 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'


מידע סמסטריאלי