תהליכים פוטוליטוגרפיים, תהליכים תרמיים של חמצון יבש ורטוב, צריבה רטובה ויבשה של תחמוצות, דיפוזיה ושקוע כימי, השתלת יונים, תהליכי נידוף והתזה של שכבות דקות, הכרת אמצעי בדיקה ומדידה שונים לאפיון התהליכים. יצור התקני מוליכים למחצה שונים.

פקולטה: הנדסת חשמל ומחשבים
|תואר ראשון

מקצועות קדם

44125 - יסודות התקני מוליכים למחצה מ' או 44127 - יסודות התקני מוליכים למחצה


מקצועות ללא זיכוי נוסף

46238


מידע סמסטריאלי