קינמטיקת הרצף, משוואות שימור אלסטודינמיות. גלי מישוריים, פונקצית גרין, גלים בתווך מחזורי, משפט בלוך-פלוקה, מבנה פסים אלסטים. קשרי אנרגיה, סיבתיות ופאסיביות. תכונות אפקטיביות קוואזי-סטטיות ודינמיות. הומוגניזציה אסימפטוטית עבור אורכי-גל ארוכים ותדירויות נמוכות. הומוגניזצית וויליס. גבול שימושיות הומוגניציה דינמית, תכונות מטא-חומרים. תוצאות למידה: בסיום הקורס, הסטודנטים ידעו: 1. לנסח את המשוואות השולטות בהתקדמות גלים בתווך אלסטי מחזורי. 2. להבין את המושג של תכונות אפקטיביות דינמיות, ואת המגבלות הפיסיקליות שהן חייבות לקיים. 3. להכיר את שתי הגישות הנפוצות להומוגניזציה דינמית, כלומר הומוגניזציה אסימפטוטית והומוגניזצית וויליס. 4. להבין כיצד מטא-תכונות דינמיות נוצרות. 5. להבין את גבול השימושיות של הומוגניזציה דינמית.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

35022 - אלמנטים סופיים לאנליזה הנדסית או 35041 - מכניקת מיקרומערכות או 35043 - מבוא לתורת האלסטיות או 36003 - מבוא למכניקת הרצף או 36004 - מכניקת השבירה או 36006 - גלי מאמצים במוצקים או 36058 - מיקרומכניקה של מוצקים 1 או 36062 - מכניקת מגע


מידע סמסטריאלי