החלטות אסטרטגיות בתנאי אי-וודאות בניתוח, בתכן ובאישור של מערכות מורכבות. הערכה ובקרה של אמינות וסיכונים. אמינות וסיכונים בפרויקטים. פרדיגמות להחלטה עם פערי ידע. ישומיות עם מידע חלקי. איזון בין חסינות להזדמנות. התפתחות של העדפות בעזרת ניתוח אי-וודאות. תמורות ( TRADE-OFFS ) עם שיפוט ערכי וקריטריונים מרובים. למידה וערך של מידע. החלטות עם אי-וודאויות משולבות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(14004 - נתוח מערכות ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה) או (14606 - מבוא לניהול הבנייה ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה) או (34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה) או (94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה ו- 94506 - מבנה שווקים וארגון תעשייתי)


מידע סמסטריאלי