חזרה על תורת התנודות, תנודות חופשיות, אופני תנודה ופירוק מודלי.משוואות LAGRANGE. מודל JEFCOTT, מרכוז עצמי, ייצוג קומפלכסי של תנודות רוטורים, קורדינטות אינרציאליות וסובבות. תנודה חופשית, פרסציה קדמית ואחורית, חוסר איזון, תגובה מאולצת, מיסבים בעלי קשיחות אסימטרית. דיאגדרמת CAMPBLEE, מפגש סדרי סיבוב שונים בתדר טבעי. ריסון פנימי לעומת חיצוני, יציבות. מעבר מהירויות קריטיות. מודל GREEN-STODOLA. מודל אלמנטים סופיים לציר סובב, תנודות כפיפה ופיתול. מערכות מחוברות. מהירויות קריטיות, אפקטים ג'ירוסקופים. מדידות, עיבוד אותות. הדגמות מעבדה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34010 - דינמיקה ו- 34032 - מערכות ליניאריות מ')


מידע סמסטריאלי