שלבי התכן הקונספטואלי השיטתי של מוצר חדש, כולל: ניתוח צרכים וניהול הערך ללקוח. טכניקות בית האיכות, הפשטה וניתוח פונקציונלי. חיפוש ויצירת פתרונות בשיטות אינטואיטיביות ודיסקורסיביות, שילוב לפתרונות מלאים בתהליך הנדסה משולבת, תכן לייצוריות, הנדסת ערך והנדסת איכות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

34015 - תכן מכני 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35042


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

86670 - תכן קונספטואלי למהנדסי אויר-חלל


מידע סמסטריאלי