עקרונות בסיסיים במכניקת זורמים, זרימות חד מימדיות, אנליזת סדרי גודל ואנליזה אסימפוטית, קירוב סיכה, בעיות עם שפה חופשית, זרימה זוחלת, בעיות הסעה במספרי ריינולדס נמוכים, שכבות גבול, מעבר חום במספרי ריינולדס גבוהים ואנליזת יציבות בבעיות זרימה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

34013 - תורת הזרימה 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

38503


מידע סמסטריאלי