הנושאים: המידול התיאורטי של מגע, אדהזיה וחיכוך בין משטחים אמיתיים. הקורס מבוסס על קריאת מאמרים קלאסיים ועדכניים מהספרות הטריבולוגית.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון |תארים מתקדמים

מקצועות קדם

(34016 - תכן מכני 2 ו- 34029 - מכניקת מוצקים 2)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

38752


מידע סמסטריאלי