יישום שיטות נפחים סופיים למשוואות תורת הזרימה על-ידי הפעלת תוכנה מסחרית וכתיבת קודים עצמאית. במהלך הקורס הסטודנט יפתור בעיות זרימה חיצונית ופנימית מתחום האווירונוטיקה, ביורפואה והנדסת מכונות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34013 - תורת הזרימה 1 ו- 35013 - שיטות מספריות בהנדסת מכונות 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

35189 - שימוש המחשב בתורת הזרימה


מידע סמסטריאלי