התנהגות מתכות בתחום הפלסטי: מודלים של כניעה, מודלים של חכוך שיטות אנליזה בעצוב פלסטי: שיטת העבודה האידיאלית, שיטת החסם התחתון, שיטת החסם העליון, שיטת קוי ההחלקה. ניתוח תהליכים אופייניים: כבישה, ערגול, משיכה, שיחול, לחצנות וכו'. דגש על אילוצים ואופטימיזציה אנרגטית.תהליכים מיוחדים המבוצעים בעזרת נוזלים. שיקולים הנדסיים בבחירת תהליכי עבוד ( כולל עבוד שבבי לסוגיו ). ופרויקטון תכנוני מסכם הכולל סינתזה של החומר הנלמד

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34029 - מכניקת מוצקים 2


מידע סמסטריאלי