ייצור משולב, קשרי גומלין בין המכונות השונות: המכונות ואיפיונן במערך הייצור, מערכות ייצור גמישות, שמוש בחיישנים בתהליך הייצור, שינוע כלים וחומרים ביצור, כולל רובוטים. מערך ייצור משולב.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34030 - תהליכי יצור


מידע סמסטריאלי