יסודות מבנה גוף האניה. חישובי חוזק אורכי. סוגי אניות וכללי סיווג לבניית אניות.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34029 - מכניקת מוצקים 2 ו- 35044 - הידרוסטטיקה של אוניות)


מידע סמסטריאלי