מודלים לקביעת ההתנגדות לתנועת אניה. ניתוח מרכיבי ההתנגדות. הזרימה מסביב לאניה. גלי שטח. גלי אניה. הפתרון של קלוין. מדחפים חמיעור (קוויטצייה). יציבות דינמית של כלי שיט. תנועה בים גלי. שיטות אנליטיות לחישוב תנועה לא תמידית. שיטות נסיוניות למדידת מקדמי יציבות. משוואות התנועה ופתרונן המקורב.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34013 - תורת הזרימה 1 ו- 35044 - הידרוסטטיקה של אוניות)


מידע סמסטריאלי