אנליזת סדרי גודל של משוואות נבייר-סטוקס ומספרים חסרי מימד במכניקת זורמים. תורת הכנף הדקה. סיכה הידרודינמית ומשוואת ריינולדס לזרימה זוחלת. מתח פנים גז-נוזל. יציבות שכבות גבול ותיאור אינטגרלי של שכבות גבול. מאמצי ריינולדס בזרימה טורבולנטית. זרימה טורבולנטית בצינור ושכבת גבול טורבולנטית. זרימה דחיסה חד מימדית. קונוס מך וגלי הלם ניצבים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34013 - תורת הזרימה 1


מקצועות ללא זיכוי נוסף

315039 - מעבר תנע, חום ומסה להנדסת חומרים


מידע סמסטריאלי