מושגים של אמינות מבוססים על הסתברות, על סטטיסטיקה, ועל תורת פער-ידע וחסינות. אמינות של רכיבים ומערכות מכנים סטטיים ודינמיים. תכן אמין. מודלים הסתברותיים לכשל. בקרת איכות. מבחני קבלה סטטיסטים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34032 - מערכות ליניאריות מ' ו- 94481 - מבוא להסתברות וסטטיסטיקה)


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מכילים)

35030 35031


מידע סמסטריאלי