תכן של מוצר מכני עם הנעה חשמלית. שימוש בגלים, מיסבים, ממסרות ומנועים וחישוביהם לצורך התאמה לדרישות. העמקה בנושאי מתן טולרנסים, בחירת חומרים, ציפויים וטיפולים תרמיים. הכנת תיק ייצור, לווי הייצור, הכללה ובדיקות של המוצר במעבדה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34030 - תהליכי יצור


מידע סמסטריאלי