תכנון פרוייקט בשטח האנרגיה על סמך הגדרת משימה ורשימת ספרות רקע (תדריכים לא ניתנים). ביצוע הפרוייקט - כתלות בהתקדמות התכנון. בסוף הסמסטר, יוגש דו"ח המסכם את התכנון (והביצוע, אם היה) במהלך הסמסטר.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

34014 או 34041 - מעבר חום


מידע סמסטריאלי