החלק השני של הפרויקט המחקרי בהנדסת מכונות בהנחיית חבר סגל פקולטה בלבד, ויכלול לימוד עצמי של רקע נושא המחקר, ניסוח הבעיה המחקרית, סקר ספרות, בחירת דרך לפתרון הבעיה, בדיקה (ניסויית או תיאורטית) של התוצאות, כתיבת חיבור מסכם, והצגת התוצאות באירוע הצגת פרויקטים.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34014 ו- 34022 - מבוא למכטרוניקה ו- 34040 - מבוא לבקרה ו- 34355 - פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 1) או (34022 - מבוא למכטרוניקה ו- 34040 - מבוא לבקרה ו- 34041 - מעבר חום ו- 34355 - פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 1)


מקצועות ללא זיכוי נוסף

34356 - פרויקט מחקרי בהנדסת מכונות 2


מידע סמסטריאלי