החלק השני של הפרויקט המחקרי בהנדסת מכונות בהנחיית חבר סגל פקולטה בלבד, ויכלול לימוד עצמי של רקע נושא המחקר, ניסוח הבעיה המחקרית, סקר ספרות, בחירת דרך לפתרון הבעיה, בדיקה (ניסויית או תיאורטית) של התוצאות, כתיבת חיבור מסכם.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(34014 ו- 34022 - מבוא למכטרוניקה ו- 34040 - מבוא לבקרה) או (34022 - מבוא למכטרוניקה ו- 34040 - מבוא לבקרה ו- 34041 - מעבר חום)


מידע סמסטריאלי