1. מערכות של משוואות אלגבריות לינאריות: א. שיטות ישירות - פירוק LU, שיטת תומס, אי-יציבות הפתרון. ב. שיטות איטרטיביות, שיטת האצה. 2. מערכות של משוואות אלגבריות לא לינאריות. 3. אינטרפולציית לגרנג'. 4. שיטות אינטגרציה: חלוקה אחידה ובלתי אחידה. 5. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות - בעיית תנאיי התחלה. 6. גזירה נומרית. פתרון משוואות דיפרנציאליות רגילות-בעיית תנאיי שפה.

פקולטה: הנדסת מכונות
|תואר ראשון

מקצועות קדם

(104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 234111 - מבוא למדעי המחשב) או (104131 - משוואות דיפרנציאליות רגילות ח' ו- 234112 - מבוא למחשב - שפת סי)


מקצועות צמודים

104218 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות ח' 104228 - משוואות דיפרנציאליות חלקיות מ'


מקצועות ללא זיכוי נוסף

54254 54374 - אנליזת תהליכים בשיטות נומריות מ' 84135 - אנליזה נומרית להנדסת אויר' וחלל 85135 - אנליזה נומרית להנדסה אוירונוטית מ 104283 - מבוא לאנליזה נומרית 104294 - מבוא לאנליזה נומרית 234125 - אלגוריתמים נומריים


מקצועות ללא זיכוי נוסף (מוכלים)

238125 - אלגוריתמים נומריים מ


מידע סמסטריאלי